gardening dreams

Garantie

Garantievoorwaarden voor de GARDENA fabrieksgarantie

(Laatst bijgewerkt op 31-01-2023)


Naast de in deze voorwaarden genoemde rechten heeft de eindgebruiker bij gebreken recht op wettelijke rechten. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden niet beperkt door deze voorwaarden.

 

1.    GARDENA Manufacturing GmbH (hierna te noemen 'GARDENA') geeft garantie op alle originele producten van GARDENA (hierna te noemen 'producten'). De garantieperiode voor elk product staat op het pictogram dat op de verpakking van het product staat of in de online productbeschrijving op www.gardena.com. De garantie is geldig vanaf het moment van de originele aankoop bij de dealer in overeenstemming met de volgende voorwaarden: als de producten alleen voor privégebruik zijn gebruikt, d.w.z. ze zijn niet voor commerciële of professionele doeleinden gebruikt en er kan worden aangetoond dat het defect binnen de garantieperiode is opgetreden en de claim ook is ingediend binnen deze garantieperiode (hierna te noemen de 'garantie'). De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs is daarom cruciaal voor alle claims. Deze garantie is niet van toepassing op producten die tweedehands zijn aangeschaft.

2.    GARDENA garandeert de eindgebruiker in overeenstemming met de volgende voorwaarden dat het product vrij is van materiaal- of fabricagefouten. Normale slijtage van onderdelen en componenten (zoals V-riemen, rotors, gloeilampen, luchtfilters, mesbevestigingsonderdelen, messen, turbines, tandriemen, bougies), visuele veranderingen, slijtageonderdelen en verbruiksartikelen (bijv. accu's) zijn uitgesloten van de garantie.

3.    De onder deze garantie verleende services bestaan uit levering van een volledig functioneel vervangend product of gratis reparatie van het defecte product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze service is onderworpen aan naleving van de volgende bepalingen:

a)    Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing.
b)    De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om het product te openen of repareren.
c)    Voor het gebruik zijn alleen originele vervangings- en slijtonderdelen van GARDENA gebruikt.
d)    Er is een kopie van het originele aankoopbewijs verstrekt. 
e)    Er zijn kopieën verzonden van de e-mail met de productregistratie en de e-mail met de garantiebevestiging.

4.    Deze garantie is beperkt tot vervanging of reparatie in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden. Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. De garantie vormt geen recht op het indienen van andere claims tegen ons als fabrikant, zoals voor schade. In het bijzonder geldt dat u geen recht op een vervangend product hebt terwijl uw product in reparatie is. Garantieservices houden geen verlenging van de garantieperiode voor het product in.

5.    Deze garantie is wereldwijd geldig.
GARDENA wordt vrijgesteld van zijn garantieverplichting als het voldoen aan de garantie zou resulteren in een schending van nationale of internationale regelgeving inzake buitenlandse handelswetgeving of van embargo's en/of andere sancties.

6.    Als u een garantieclaim indient, stuur dan het volgende met voldoende frankering naar het onderstaande serviceadres in het land waarin u woont: het betreffende product; een kopie van het originele aankoopbewijs; de e-mail met de productregistratie en de bevestiging van de garantie; en een beschrijving van de fout.

7.    De garantie valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Door deze gekozen jurisdictie verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen, waarvan volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft niet door een overeenkomst mag worden afgeweken.


GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
DUITSLAND

picture_as_pdf

GARDENA serviceadressen