besproeiingscomputer met sproeier op de achtergrond

Veiligheid en voorschriften

Hier vind je de veiligheidsinformatiebladennormen, certificaten, voorschriften en verklaringen voor GARDENA-producten.

Kwaliteit - Milieu - Energie

Ons geïntegreerd kwaliteits-, milieu- en energiebeheer is in overeenstemming met de momenteel geldende edities van de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 gecertificeerd. Onderhoud en ontwikkeling worden uitgevoerd door een interdisciplinair team met deelname van het management. Ons geïntegreerd managementsysteem wordt voortdurend geoptimaliseerd en bevestigd door interne audits van alle locaties.

Om onze certificaten te behouden, worden de eisen van de norm jaarlijks gecontroleerd in externe audits door een geaccrediteerde instantie.

Bij de selectie van onze leveranciers worden alle aspecten van de normen in aanmerking genomen en dienovereenkomstig in audits geëvalueerd.

REACH-verordening van de Europese Unie

REACH ("Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen") is een regelgevend kader voor chemische stoffen van de Europese Unie, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden, met gefaseerde deadlines voor 2018.

Artikel 33. Mededeling van informatie over stoffen in producten.

GARDENA verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het European Chemical Agency worden geïdentificeerd als stoffen waarvoor een vergunning is vereist, vermeld in Bijlage XIV van REACH (de zogenoemde Candidate List), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (% w/w) in producten. 

REACH artikel 33 verklaring navigate_next
vader met kinderen gebruiken ecoline

EU Ecodesign-richtlijn

Verklaring van de fabrikant betreffende de Ecodesign-verordening voor elektromotoren (EU) 2019/1781.

CE logo

CE-conformiteit GARDENA

GARDENA producten voldoen aan alle geldende eisen en voorschriften. CE-verklaringen zijn altijd te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Het GARDENA smartsystem beschikt over een CE-verklaring van overeenstemming. Dit garandeert dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Als je er meer over wilt lezen, download dan het document "CE-verklaring" voor elk GARDENA smartsystem-product onder "Download".

Als je meer CE-verklaringen nodig hebt, neem dan contact op met jouw lokale contactpersoon.

picture_as_pdf

11500 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11501 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11502 Garden and Maintenance glove

CE declaration

picture_as_pdf

11510 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11512 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11513 Planting and Soil glove

CE declaration

picture_as_pdf

11520 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11521 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11522 Tool and Wood glove

CE declaration

picture_as_pdf

11530 Shrubcare glove

CE declaration

picture_as_pdf

11540 Cutting and rose glove

CE declaration

picture_as_pdf

201, 202, 203 Planting and Maintenance Glove

CE declaration

picture_as_pdf

213, 214, 215 Tool Glove

CE declaration

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Gardening and Soil Glove

CE declaration

picture_as_pdf

Bluetooth - Control Unit 9V

CE verklaring

picture_as_pdf

9058, 9059 Garden pumps bluetooth

CE declaration

picture_as_pdf

9067, 9068 Pressure tanks bluetooth

CE declaration

picture_as_pdf

smart system - Water Control 19031

CE declaration

picture_as_pdf

PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

CE declaration

A young woman listening to music in between her indoor plants

Akoestiek en trillingen

Hier vind je een overzicht van de trillingswaarden volgens de EU-richtlijn ‘Trillingen’ (2002/44/EG) voor hand-armtrillingen en milieubelastende geluidsemissies volgens de EU-richtlijn ‘Buitenlawaai’ (2000/14/EG). De waarden vind je bij het product.

folder_zip

Veiligheidsinformatie

Lio-Io batterijen

folder_zip

Lithiumbatterijen testoverzicht (UN 38.3.5)

Batterij toepassingen

picture_as_pdf

Lithiumbatterijen testoverzicht (UN 38.3.5)

Robotmaaiers