plant in hand op aarde

Duurzaamheid & Betrokkenheid

Mensen en natuur dichter bij elkaar brengen

We voelen allemaal de gevolgen van klimaatverandering in ons dagelijks leven en beseffen dat ons gedrag invloed heeft op het milieu. Duurzaamheid staat centraal in onze strategie, simpelweg omdat tuinieren alles met de natuur te maken heeft. Als toonaangevend tuinmerk is het onze verantwoordelijkheid om bewust te handelen. Als bedrijf binnen de Husqvarna Group is GARDENA betrokken bij het groepsbrede duurzaamheidsprogramma 'Sustainovate', dat als strategische benadering gericht is op innovaties die mens en natuur dichter bij elkaar brengen.

Quote Pär Äström
SDGs

Op één lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Door onze betrokkenheid ondersteunen we een groot aantal van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, die een 17-puntenplan laten zien voor het beëindigen van extreme armoede, het bestrijden van ongelijkheid en onrechtvaardigheid en het beschermen van de planeet tot 2030. Het bereiken van deze mondiale doelen vereist aanzienlijke inspanningen op alle niveaus van de samenleving, niet in de laatste plaats bij het bedrijfsleven, dat een cruciale rol speelt als 'change agent'. Bij Husqvarna Group ligt onze grootste bijdrage aan de doelen in het verminderen van de negatieve gevolgen van onze activiteiten, het bijdragen aan positieve verandering in de waardeketen en onze betrokkenheid bij de maatschappij in het algemeen.

Onze inzet voor een betere toekomst

04_01_Globalcompact

VN Global Compact

Het Global Compact van de Verenigde Naties is een oproep aan bedrijven om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om acties te ondernemen die maatschappelijke doelen bevorderen, zoals de Sustainable Development Goals.

04_02_Sciencebasedtargets

Op wetenschap gebaseerde doelen

Het Science Based Targets-initiatief helpt bedrijven doelen te stellen die in lijn zijn met de klimaatwetenschap. Deze doelen zijn bedoeld om bedrijven een duidelijk pad te bieden naar het verminderen van hun uitstoot in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

04_03_BusinessA

Bedrijfsambitie 1,5°C

De Business Ambition 1,5°C is een initiatief van het VN Global Compact. Het initiatief roept bedrijven op om hun steentje bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C, waarvoor ze op hun beurt wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen moeten vaststellen.

04_04_CDP

Project openbaarmaking koolstof

Carbon Disclosure Project (CDP) is een non-profitorganisatie die een wereldwijd openbaarmakingssysteem beheert voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's om hun milieueffecten te beheren. Het systeem bestaat al meer dan 20 jaar.

04_05_CLC

Coalitie voor klimaatleiderschap

De Climate Leadership Coalition is een non-profit klimaatnetwerk van bedrijven in Europa. De leden streven ernaar om tot de leiders in hun vakgebied te behoren als het gaat om de ambitie om de klimaatverandering te beperken. Het ondersteunt klimaatleiders door het delen van beste praktijken, beleidsbenaderingen en strategieën en door deel te nemen aan regionale en mondiale beleidsontwikkeling.

Sustainovate 2025

Sustainovate - ons duurzaamheidsprogramma

Dit is Sustainovate - ons plan om onze industrie te leiden in de overgang naar een grondstof-intelligente economie. Met Sustainovate dagen we onszelf uit en inspireren we anderen om te transformeren en pionieren we met oplossingen voor stapsgewijze efficiëntie en slimmer gebruik van hulpbronnen.

Sustainovate omvat drie mogelijkheden voor verandering - koolstof, circulair en mensen - en drie doelstellingen tot 2025 die de manier waarop we zaken doen bepalen. Ze bieden ons kansen om de overgang naar een koolstofarme energiemix te ondersteunen, om te pionieren met manieren om klanten grote waarde te bieden door middel van oplossingen voor de circulaire economie, en om onze klanten en medewerkers te inspireren en te betrekken bij het vergroten van onze positieve invloed.

06_01_Carbon

De overgang naar koolstofarme oplossingen stimuleren

Koolstofreductie in onze activiteiten en daarbuiten, waarbij we ons steentje bijdragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs - het wereldwijde raamwerk voor klimaatbeleid.

06_02_Circular

Heroverwegen en herontwerpen voor een grondstof-intelligente klantervaring

De principes van een circulaire economie in onze organisatie implementeren door materialen te hergebruiken, afval te verminderen en de recycleerbaarheid van producten en productverpakkingen te vergroten, en tegelijkertijd een efficiënt gebruik van water mogelijk te maken.

06_03_People

Inspirerende acties die een blijvend verschil maken

Onze aanpak is gebaseerd op het naar boven halen van de passie, gedrevenheid en creativiteit van onze klanten en teams. We vergroten onze impact door onze klanten te inspireren voor de meest duurzame keuze te gaan en hun verbeelding te prikkelen over het verschil dat zij kunnen maken.

Wat we hebben bereikt als Husqvarna Groep

Onze doelen voor het einde van 2025 dienen als richtlijn voor het meten van het verschil dat we maken. Lees meer over de huidige status van het bereiken van onze doelen.

carbon-32%

Koolstof: -32% absolute vermindering van CO2-uitstoot sinds 2015

circular-innovations

Circulair: 10 circulaire innovaties tot nu toe gelanceerd (1.1.2020-31.3.2023)

reachedPeople

Mensen: tot nu toe 572.000 consumenten en collega's bereikt (1.1.2020-31.3.2023)

letsRethinkTogether

Let's ReTh!nk together

Hoe je kunt bijdragen

Ontdek hoe jij een verschil kunt maken

Tuiniers over de hele wereld werken hard om vitale groene ruimten te creëren en te onderhouden. Door dit te doen, bevorderen ze ook de biodiversiteit, gezondheid, schone lucht en een verbeterd lokaal klimaat.

Tuinen, balkons en terrassen, maar ook huis- en garagedaken, achtertuinen, verticaal beplante muren of een klein plekje op de vensterbank of trap zijn bloeiende geschenken voor natuur en mens. Iedereen en elk klein beplant plekje kan een bijdrage leveren.

Groene ruimten hebben water nodig om te bloeien. Het is belangrijk om verstandig om te gaan met onze kostbare bron - want elke druppel telt.

Rethink

Maak plaats voor meer groen

Ontdek hoe je groene ruimten kunt creëren en hoe je op een bewuste manier voor ze kunt zorgen door verstandig gebruik te maken van hulpbronnen, zoals water.

garden-ecosystem

Een kleurrijk tuinecosysteem - tips voor het creëren en onderhouden van groene ruimtes

Je tuin de zorg en aandacht geven die hij verdient, is de beste manier om je tuin tot leven te brengen. Je wilt bloemen die bloeien en de geur van verse kruiden in de lucht ...

every-drop-counts

Elke druppel telt - tips om verstandig met water om te gaan

Water is een van de belangrijkste hulpbronnen ter wereld. Veel regio's in de wereld kampen nog steeds met een ernstig watertekort dat de komende jaren alleen maar erger zal worden en uiteindelijk zal leiden tot woestijnvorming ...

lavendel

Klimaatvriendelijke beplanting

Elke plant stelt specifieke eisen aan zijn standplaats. Door planten te kiezen en te combineren volgens hun natuurlijke voorkeuren, kun je de voorwaarden scheppen voor langdurige, goed functionerende plantenarrangementen ...

carrot

Blijf geaard: tips voor een gezonde bodem

Er zitten miljarden levende organismen onder onze voeten. Insecten, regenwormen, bacteriën, schimmels, mijten en anderen zetten dood organisch materiaal om in humus ...

OV-812566

Doordacht consumeren

Met tuingereedschap kun je efficiënt werken, je planten verzorgen en je grond bewerken. Zorg er wel voor dat je enkele belangrijke criteria in het oog houdt.

Onze mijlpalen

Duurzaamheid is altijd een integraal onderdeel geweest van onze activiteiten. Bekijk onze mijlpalen in de geschiedenis van ons bedrijf.

1977: GARDENA combisystem: één steel - vele opzetstukken
1979: Geen gebruik van lak om verontreiniging te voorkomen
1982: Multi-Click: één motor voor acht verschillende aansluitapparaten
1990: Verwisselbaar accusysteem V12: één accu voor veel apparaten
2020: Power for All Alliance: één batterij voor verschillende gereedschappen van verschillende merken
2022: EcoLine: producten gemaakt van gerecyclede materialen

1985: Eerste lancering: irrigatiecomputer met vochtsensoren voor nauwkeurige bepaling van de waterbehoefte
1990: Efficiënt gebruik van water met de eerste generatie Micro-Drip-System
2006: Bodemvochtigheidssensoren met verbeterde technologie
2016: GARDENA smart system: efficiënte besproeiing door intelligente besturing
2020: GARDENA smart system: geoptimaliseerde besproeiingsschema's door rekening te houden met lokale weersvoorspellingen & tijden van zonsopgang en zonsondergang

Jaarlijkse certificering volgens ISO 9001
2005: FSC® chain of custody certificering
2005: milieubeheer volgens ISO 14001

Sinds januari 2017 worden de Duitse vestigingen in Ulm, Heuchlingen en Niederstotzingen voorzien van 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Deze status werd ook bereikt op de Tsjechische locaties in Třinec in 2017 en Vrbno volgde het jaar daarop.

Sinds 2021 is 100% van de elektriciteit die op alle Gardena-vestigingen wordt ingekocht afkomstig van hernieuwbare bronnen. In 2023 zijn de pas overgenomen Orbit-vestigingen ook overgeschakeld op de inkoop van 100% groene elektriciteit.

Certified standards

Gecertificeerde normen

We selecteren onze grondstoffen zorgvuldig en onze activiteiten worden gecontroleerd volgens ISO-normen.

Lees ons duurzaamheidsverslag

Vanaf 2016 rapporteert de Husqvarna Groep specifiek over de voortgang van Sustainovate, de aanpak van de Husqvarna Groep om duurzaamheid te integreren in het bedrijf en de doelstellingen tot 2025.

Lees meer in ons rapport navigate_next